Aktiviti perbahasan yang dijalankan oleh ahli parlimen adalah sejenis perbahasan

Ahli parlimen sering terlibat dalam beberapa jenis perbahasan, bergantung kepada konteks dan tujuan perbahasan.
Berikut adalah beberapa jenis perbahasan yang dijalankan oleh Ahli Parlimen:


Perbahasan Parlimen: Ini adalah jenis perbahasan yang paling biasa berlaku di parlimen. Perbahasan parlimen melibatkan ahli parlimen daripada parti politik yang berbeza berhadapan antara satu sama lain untuk membincangkan dan membahaskan isu politik, undang-undang atau dasar awam. Perbahasan ini biasanya berlangsung di bilik sidang parlimen dan diawasi oleh pengerusi sidang.


Perbahasan Jawatankuasa: Parlimen sering membentuk jawatankuasa khas untuk mengkaji isu atau rang undang-undang tertentu dengan lebih mendalam. Ahli Parlimen yang menganggotai jawatankuasa itu akan terlibat dalam perbahasan dalam kumpulan untuk mencapai persetujuan atau mengesyorkan tindakan selanjutnya kepada parlimen.


Perbahasan Belanjawan: Perbahasan ini berkaitan dengan rancangan untuk belanjawan negeri atau belanjawan jabatan dan agensi kerajaan. Penggubal undang-undang akan membahaskan peruntukan dana, dasar fiskal dan keutamaan belanjawan untuk tahun-tahun akan datang.


Membuat Keputusan Perbahasan: Apabila parlimen perlu membuat keputusan penting, seperti memilih ketua parlimen, ahli jawatankuasa, atau wakil dalam badan luar, perbahasan mungkin berlaku untuk memutuskan calon yang akan dipilih.


Perbahasan Perlembagaan: Jika terdapat cadangan perubahan kepada perlembagaan, ahli parlimen akan terlibat dalam perbahasan untuk membincangkan perubahan tersebut dan menentukan sama ada perubahan itu perlu dibuat atau tidak.


Perbahasan Dasar Awam: Ahli parlimen juga boleh terlibat dalam perbahasan tentang dasar tertentu yang mempengaruhi masyarakat, seperti dasar pendidikan, kesihatan, alam sekitar, dsb.


Perbahasan ini merupakan mekanisme penting dalam proses perundangan dan membuat keputusan di parlimen untuk mencapai persetujuan atau menyokong atau menentang idea dan cadangan yang dikemukakan oleh ahli parlimen atau kerajaan.

LookClosedComment